Отчет за 2021г и бюджет на 2022г ТСЖ Кропоткина261. Приложение 1